Kontakty

 

 

 

OUR MEDIA a.s.

Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3-Žižkov

IČ: 28876890
DIČ: CZ28876890

společnost OUR MEDIA a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1

kontakt:
Hana Reinosová
e-mail:
telefon: 272 681 142

 

 

 

Michal Voráček Michal Voráček je český mediální magnát, poradce a podnikatel. Je považován za zakladatele československého a českého mediálního trhu.

V roce 1982 vystudoval Michal Voráček Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Studia dokončil s vynikajícím prospěchem a oceněním za nejlepší diplomovou práci. Poté pracoval například v Hospodářských novinách jako novinář a na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1987 ukončil aspiranturu na VŠE a získal titul CSc (doktorát).

V roce 1989 nejprve založil s Michaelem Ringierem podnikatelský týdeník Profit, který po roce přesáhl hranici 100 tisíc prodaných výtisků při zisku v desítkách miliónů korun. Poté působil jako zakladatel a partner mediální s. Od roku 1991 byl jejím akcionářem, předsedou představenstva a generálním ředitelem. Po třech letech ovládal Ringier více než třetinu českého mediálního trhu. V roce 1993 uvedl na trh deník Blesk. Dále byl postupně předsedou představenstva či v dozorčích radách v mnoha českých a slovenských mediálních společnostech. Je považován za jednoho z mužů, kteří klíčovým způsobem ovlivnili minulý a současný mediální trh v České a Slovenské republice.

Po prodeji svého podílu v Ringier ČR řídil řadu projektů v oblasti tiskových a elektronických médií a multimédií a také mnoho firem v oblasti reklamy, audiotexu, distribuce i polygrafie. Byl členem statutárních orgánů mnoha mediálních společností v ČR a v zahraničí, např. TV Nova, TV Prima, PNS (distribuce tisku), Ostravské tiskárny, Český mobil (Oskar, Vodafone), Médea, a.s. (mediální agentura), Sparta Praha Fotbal, a.s. atd.

Od počátku 90. let má vlastní podnikatelské aktivity zejména v oblasti nových mediálních projektů, nemovitostí a poradenství. Je také akcionářem Our Media, a.s. a investorem Prepaid Solutions, a.s. Ve společnostech E - Centrum, a.s., Region, a.s., Hermes International, a.s. je jediným členem dozorčí rady. Voráček také působil jako poradce v mediální oblasti, marketingu a public relations pro desítky významných českých a světových firem. V současnosti je mimo jiné také předsedou představenstva OUR MEDIA SR a.s., která vlastní stoprocentně slovenskou společnost P E R E X, a.s. (vydává např. deník Pravda).

Na konci 90. let založil vlastní nadaci (Nadace pro obnovu a rozvoj) a věnuje se charitativní činnosti.

promo
Na začátek stránky