Portfolio

OUR MEDIA a.s. je provozovatelem zpravodajského serveru ParlamentniListy.cz a do roku 2014 byla rovněž vydavatelem tištěného časopisu Parlamentní listy. Mezi další online aktivity OUR MEDIA a.s. patří petiční platforma Jednej.cz se silnou základnou na sociálních sítích (facebook.com/Jednej.cz).

OUR MEDIA a.s. je dále:

  • 100% vastníkem slovenské společnosti ParlamentnéListy s.r.o., která je provozovatelem zpravodajského serveru ParlamentnéListy.sk.
  • 50% podílníkem ve společnosti Easy Communications s.r.o., do jejíhož porfolia spadají portály (OUR MEDIA a.s. nemá vliv na obsah):
  • 50% podílníkem ve společnosti Protiproud s.r.o. provozující servery (OUR MEDIA a.s. nemá vliv na obsah):
  • 50% podílníkem v nakladatelství Olympia
  • 34% podílníkem v regionální televizi Praha TV

 

OUR MEDIA a.s. spravuje web karikaturisty Štěpána Mareše:


Do obchodního portfolia OUR MEDIA a.s. též patří další služby, u nichž OUR MEDIA a.s. ani ParlamentníListy.cz nemají žádný vliv na obsah:

 

 

promo
Na začátek stránky