Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013

22.05.2014
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013

Účetní závěrka společnosti OUR MEDIA a.s. za rok 2013

Rozvaha v plném rozsahuke stažení zde (formát PDF)

Výkaz zisků a ztrát ke stažení zde (formát PDF)

promo
Na začátek stránky