Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009

10.05.2010
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009

Účetní uzávěrka OUR MEDIA a.s. za rok 20009

Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce ke stažení zde.

promo
Na začátek stránky