Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 1.7.2010

30.05.2010
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 1.7.2010

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a Vás, jako platného akcionáře, tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 1. července 2010 od 14.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře v Praze, se sídlem kanceláře Eliášova 21 v Praze 6.

Navrhovaný program:

  1. Zahájení a volba orgánu valné hromady
  2. Rozhodnutí o změně stanov
  3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
  4. Rozhodnutí o schválení roční účetní uzávěrky a rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2009
  5. Ukončení

 

promo
Na začátek stránky