Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 18.8.2009

01.07.2009
Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 18.8.2009

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a Vás, jako platného akcionáře, tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 18. srpna 2009 od 15.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře v Praze, se sídlem kanceláře Eliášova 21 v Praze 6

Navrhovaný program

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
4. Ukončení

promo
Na začátek stránky