Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 15.9.2011

03.08.2011
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 15.9.2011

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a Vás, jako platného akcionáře, tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 15. září 2011 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze, se sídlem kanceláře I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2.

Navrhovaný program
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov – rozhodnutí o změně formy akcií, rozhodnutí o štěpění akcií, rozhodnutí o spojení akcií do jedné akcie, o změně předmětu podnikání a ostatních změnách souvisejících se změnou formy a počtu akcií
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení roční učetní závěrky a rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2010
5. Ukončení

promo
Na začátek stránky