Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 28.6.2013

24.05.2013
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 28.6.2013

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, Vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 28. června 2013 od 13:00 hodin v sídle společnosti Praha 3, Vinohradská 1597/174.

Pořad jednání
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o hospodářském výsledku
3. Ukončení

promo
Na začátek stránky