Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 13.12.2013

10.11.2013
Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 13.12.2013

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, Vás tímto zve na zasedání mimořádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 13. prosince 2013 od 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, na adrese I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, Praha 2.

Pořad jednání
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
3. Volba osob do funkce orgánů společnosti
4. Ukončení

promo
Na začátek stránky