Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 28.6.2016

19.05.2016
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 28.6.2016

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a Vás, jako řádného akcionáře, tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 28. června 2016 od 14.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, na adrese společné notářské kanceláře JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové, v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

Navrhovaný pořad jednání

1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

2) Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

3) Schválení řádné učetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku. 

Celou pozvánku naleznete zde. ( Formát PDF)

promo
Na začátek stránky