Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 23.8.2019

18.10.2019
Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 23.8.2019

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a vás tímto zve na zasedání mimořádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 23. srpna 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, první patro.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

3. Ukončení

POZVÁNKA ZDE 

promo
Na začátek stránky