Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 25.6.2019

18.10.2019
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 25.6.2019

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti,
která se bude konat dne 25. června 2019 od 13.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

Navrhovaný pořad jednání
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
3. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU
4. Ukončení

POZVÁNKA ZDE

promo
Na začátek stránky