Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 30.5.2022

25.04.2022
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 30.5.2022

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 30. května 2022 od 14.00 hodin v zasedací místnosti v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze 2, nám. I.P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

Navrhovaný pořad jednání:

  • Zahájení a volba orgánů vlané hromady
  • INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A O STAVU JEJÍHO MAJTEKU
  • SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHDNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU
  • Ukončení

Pozvánka ke stažení ZDE

promo
Na začátek stránky